12AB1 Grundkartor

Göteborgs Stad förvaltar stora mängder geografiska data som kan användas i olika sammanhang. En del av det här geografiska datat är relaterat till någon form av grundkarta som stadsbyggnadskontoret i Göteborg (SBK) ansvarar för. Några exempel är Baskartan, Stadskartan och Fastighetskartan. En lista med vilka kartor som SBK ansvarar för och vad kartorna innehåller finns på Göteborgs stads hemsida (se länk till höger på den här sidan).

Utdrag av text ifrån länken beskriven ovan:


Längst ner på samma sida finns möjlighet att beställa grundkartor. Enklast är att välja SBK:s e-tjänst genom att längst ner på sidan klicka på länken "Beställ kartor och geodata"SBK tar ut en avgift för varje beställning av karta eller geodata. Villkor och priser för beställningarna finns beskrivna på samma sida.

Trafikkontoret har ett geodataavtal med SBK, där trafikkontoret betalar en avgift för att använda SBK:s geodata. Om kartan ska användas i trafikkontorets projekt ska projektet inte betala för grundkartor ifrån SBK.

Kund utanför trafikkontorets organisation kan också beställa kartor ifrån SBK:s e-tjänst. Om beställningen avses för Trafikkontorets projekt är det viktigt att trafikkontoret anges som uppdragsgivare i e-tjänstens beställningsformulär. Projektet ska då inte betala för SBK:s grundkartor. Detta måste först stämmas av med ansvarig uppdragsgivare inom trafikkontoret.Senast uppdaterad 2017-10-16