12AE1.2 Gasledningar

Naturgas, distributionsnät, Göteborg Energi Gasnät AB, se länkar till höger på sidan. 

Naturgas, transmissionsnät, Swedegas AB, se länk till höger på sidan. 

Ovan nämnda ska kallas till startmöte/ledningsägarmöte. Senast uppdaterad 2017-10-16