12AE1.4 Tele och övriga kabelnät

Skanova, se länk till höger på sidan.

Täckning för telebrunn normalt 600 mm, minimum 400 mm.

Speciellt bör bevakas att taxistationer, kiosker m m blir inkopplade om de så önskar.

GothNet AB, se länk till höger på sidan.

Skanova och GothNet ska kallas till startmöte/ledningsägarmöte. 

Trafikkontoret, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "ITS". Senast uppdaterad 2017-10-16