12AE1.7 Markvärme

Markvärmen har fjärrvärmenätets varmvatten som energikälla. Det varma vattnet leds ut via matarledning och fördelningsrör till värmeslingor i marken som smälter snö och is.

Uppvärmda ytor redovisas som raster vid beställning av Kommunala Samlingskartan. Arbetsritningar för slingorna finns på trafikkontoret, se 12AD1 Underlag kontaktlista, kompetens "Markvärme". Bestämmelser se 13F Regler för arbeten i områden med markvärme (3F).

Ska kallas till startmöte/ledningsägarmöte. Senast uppdaterad 2017-10-16