12BA Val av ytmaterial

I centrala staden ska "Stadens golv" vara vägledande vid val av ytmaterial.

Faktorer som påverkar val av ytmaterial är till exempel:

  • Trafikförslaget/detaljplanen.
  • Hänsyn till historiska miljöer, se 3GB Kantstödsanvisningar
  • Funktion med avseende på de olika trafikslagen inom projektet.
  • Möjlighet till rationellt utförande och underhåll.
  • Översiktlighet och tydlig optisk ledning för trafiken.
  • Tillgänglighetsanpassning.
  • Anpassning till befintliga material inom och i anslutning till projektet.
  • Material och typ av kantstöd väljs enligt 3GB Kantstödsanvisningar
  • För hastighetsdämpande åtgärder krävs speciellt slitstarkt material.
  • Färgval och eventuell frilagd ballast för plattor och marksten görs med hänsyn till omgivande ytor och byggnader.

 

När ytskiktsplanen är beslutad bör projektören förvissa sig om att föreslagna material kan levereras vid tidpunkten för utförandet. Detta gäller främst för granitsten, särskilt begagnad.Senast uppdaterad 2018-04-16