12BC2 G-/GC-banans tvärfall

För att säkerställa god avvattning får tvärfallet inte understiga 1 %.
En gångbana med stort tvärfall kan vara ett svårt hinder för personer med nedsatt rörelseförmåga då lutningen ger en ojämn belastning vilket också leder till att rullstolen/rollatorn drar i sidled. Med hänsyn till behov för personer med nedsatt rörelseförmåga får därför gångbanans tvärfall inte överstiga 2 %. Tvärfallet ska ligga mellan 1 - 2 %.

I kurvor för separata GC-vägar bör enkelsidigt tvärfall och tvärfallsutjämning väljas som för körbana med Vr 50/km/h.Senast uppdaterad 2017-10-16