12BE2 Urschaktning

Urschaktning med hänsyn till terrasskrav för trafikklass 2-7.
Gäller materialtyp 4 och 5.

Karakteristisk skjuvhållfasthet Cuk

Urschaktning och återfyllning i mm med materialtyp 1 eller material till förstärkningslager

<7

Särskild geoteknisk utredning krävs

7

650

10

500

25

300

50

200

150

200

Mellanliggande värden interpoleras.Senast uppdaterad 2017-10-16