12BF2.2 Platsgjuten markbetong

Se 12KA2 Minskning av naturgrusanvändningen.

För fullständig information om platsgjuten markbetong hänvisas till handboken "Betong på mark - projektering och byggande". Distribution genom AB Svensk Byggtjänst, Stockholm. Platsgjuten markbetong är en betongbeläggning som utgör både bär- och slitlager.

Teknisk beskrivning av ingående produkter

Se standardritning nr 363/93-3564 Busshållplats Platsgjuten markbetong.Senast uppdaterad 2018-10-15