12BJ Bullerskydd

Inom Göteborgs stad finns det ca 12 800m bullerskyddsplank som trafikkontoret ansvarar för årlig skötsel utav. För synpunkter att tänka på vid projekteringen, se dokumentet "Bullerskyddsplank i Göteborg - synpunkter att beakta vid projekteringen" till höger på sidan. 

För att förhindra att fåglar flyger på transparenta glas- och plastskärmar bör dessa markeras med linjer eller punkter på hela skärmens yta. Markeringarna bör vara minst 5 mm breda och med en bredd om max 10 cm mellan markeringarna.
För ytterligare information se Trafikverkets bifogade dokument ”Miljöanpassning av genomsiktliga skärmar för fåglar” till höger på sidan.
Senast uppdaterad 2017-10-16