12CE1.13 Normalsektion

Ritningen upprättas normalt i skala 1:50 alternativt 1:20. Den ska visa representativa tvärsnitt genom vägkroppen och redovisa följande:

 • Gatunamn och eventuellt objektsnummer.
 • Gatu- eller vägsträcka (längdmätning), det vill säga den sträcka sektionen gäller i princip.
 • Utspetsningar och urgrävningar.
 • Överbyggnad med angivande av lagertjocklek och samtliga ingående material enligt materialtabell nedan.
 • Slänter och diken med angivande av lutningar och eventuella beklädnader samt dikesdjup.
 • Dräneringsledningar
 • Kantstöd, räcken, staket och stödmurar.
 • Läge för profillinje.
 • Läge för på höjdplanen redovisade höjder, alternativt redovisas profilplan.
 • Mått på körbanor, körfält, vägrenar, mitt- och sidoremsor, gångbanor och refuger med mera.
  Mått ska utgå från koordinatsatt linje.
 • Om området utanför körbanekant varierar men gatusektionen i övrigt är densamma, kan man istället för att rita om hela sektionen, redovisa ett antal detaljer.
 • Övriga detaljer, exempelvis specialutformning av rännstensbrunnar, erosionsskydd med mera.

Materialtabell

Nr

Benämning

AMA kod

Material

Hänvisning

Tj i mm

Anmärkning

131

Beläggning

DCC.141

Asfaltbetong, slitlager för "Övriga gator"

TK:s TBv/bel (13PA1)

32

ÅDT k just

>4000

132

Beläggning

DCC.241

Asfaltbetong, slitlager för "Övriga gator"


32

ÅDT k just

4000-2000

133

Beläggning

DCC.241

Asfaltbetong, slitlager för "Övriga gator"

TK:s TBv/bel (13PA1)

32

ÅDT k just

2000-500

134

Beläggning

DCC.341

Asfaltbetong, slitlager för "Lokalgata"

TK:s TBv/bel (13PA1)

32

ÅDT k just

<500

136

Beläggning

DCC.341

Asfaltbetong, slitlager för "Lokalgata"

TK:s TBv/bel (13PA1)

24

ÅDT k just

<500

137

Beläggning

DCC.341

Asfaltbetong, slitlager för "Parkeringsplats"

TK:s TBv/bel (13PA1)

45

138

Beläggning

DCC.341

Asfaltbetong, slitlager för "GC-väg"

TK:s TBv/bel (13PA1)

45

139

Beläggning

DCC.341

Asfaltbetong, slitlager för "Gångbana"

TK:s TBv/bel (13PA1)

40

141

Beläggning

DCC.131, DCC.231, DCC.331

Justerlager

TK:s TBv/bel (13PA1)

(16)

Utgår vid 1

skede

142

Beläggning

DCC.131, DCC.231, DCC.331

Justerlager

TK:s TBv/bel (13PA1)

143

Beläggning

DCC.121, DCC.221

Bindlager

TK:s TBv/bel (13PA1)

68

151

Slitlager

DCB.412

För grusväg

TRVK Väg

50

203 Bärlager bundet  Ingår i kod för sten AG22/B180 4,5% 1 lager   70  
207 Bärlager bundet  DCC.131 Justering med AG; ABS/B180   <95 <50 mm: ABS/B180

212

Bärlager, bundet

DCC.111, DCC.211, DCC.311

Bundet bärlager, 2 lager

TK:s TBv/bel (13PA1)

98

213

Bärlager, bundet

DCC.111, DCC.211, DCC.311

Bundet bärlager, 1 lager

TK:s TBv/bel (13PA1)

78

214

Bärlager, bundet

DCC.111, DCC.211, DCC.311

Bundet bärlager, 1 lager

TK:s TBv/bel (13PA1)

60

215

Bärlager, bundet

DCC.111, DCC.211, DCC.311

Bundet bärlager, 1 lager

TK:s TBv/bel (13PA1)

48

216

Bärlager, bundet

DCC.111, DCC.211, DCC.311

Bundet bärlager, 1 lager

TK:s TBv/bel (13PA1)

40

301

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

268

302

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

260

303

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

255

304

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

168

305

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

160

3036

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

155

307

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

136

308

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

128

309

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

100

310

Bärlager, obundet

DCB.31

Krossmaterial 0-40

TRVK Väg

80

311

Bärlager, obundet

DCB.32

Bärlager för grusväg

TRVK Väg

250

312

Bärlager, obundet

DCB.32

Bärlager för grusväg

TRVK Väg

150

313

Bärlager, obundet

DCB.32

Bärlager för grusväg

TRVK Väg

100

314

Bärlager, obundet

DCB.5

Justering med krossmaterial 0-40

TRVK Väg

>90

315

Bärlager, obundet

DCB.5

Justering med krossmaterial 0-20

TRVK Väg

<90

316

Bärlager, obundet

Ingår i kod för sten

Sättgrus

AMA

50

317

Bärlager, obundet

Ingår I kod för plattor och marksten

Sättgrus

AMA

30

318

Bärlager, obundet

-

Torrbruk, jordfuktat

50

319   Bärlager   "Sättgrus"    130 Ingår i ytskikt 
320   Bärlager   "Sättgrus"    80  Ingår i ytskikt 

401

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

760

402

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

690

403

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

610

404

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

565

405

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

540

406

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

510

407

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

475

408

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

465

409

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

460

410

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

456

411

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

450

412

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

448

413

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

440

414

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

420

415

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

401

416

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

393

417

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

385

418

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

375

419

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

368

420

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

360

421

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

275

422

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

268

423

Förstärkningslager

DCB.2

Krossmaterial 0-125

TRVK Väg

260

424

Förstärkningslager

DCB.2

Material för grusväg

TRVK Väg

450

425

Förstärkningslager

DCB.2

Material för grusväg

TRVK Väg

350

426  Förstärkningslager  DCB.2  Krossmaterial 0-40    130   
427  Förstärkningslager  DCB.2  Krossmaterial 0-40    180   
428  Förstärkningslager  DCB.2  Krossmaterial 0-40    315   

501

Fyllning jord

CEB.112

Mineraljord

TRVK Väg

502

Fyllning sprängsten

CEB.111

Sprängsten

TRVK Väg

503

Tätning bergterrass

CEE

Förstärkningslagermaterial

TRVK Väg

Ingår i bergschakt/

fyllning

504

Geotextil

DBB.3111
  

Bruksklass 3

TRVK Väg

12J Geotextil som materialskiljande lager i vägöverbyggnad 

505

Geotextil

DBB.3111

Bruksklass 4

TRVK Väg

12J Geotextil som materialskiljande lager i vägöverbyggnad

601

Kantstöd

DEC.2

Betongkantsten Btg B

12LB Kantstöd av betong

120 mm synligt

602

Kantstöd

DEC.2

Betongkantsten Btg C

12LB Kantstöd av betong

80 mm synligt

603

Kantstöd

DEC.2

Betongkantsten Btg D

12LB Kantstöd av betong

160 mm synligt

604

Kantstöd

DEC.2

Betongkantsten Btg S

12LB Kantstöd av betong

70 mm synligt

605

Kantstöd

DEC.2

Betongkantsten Btg U

12LB Kantstöd av betong

40 mm synligt

606

Kantstöd

DEC.1

Gradhuggen faskantsten GF 1

12LA Kantstöd av granit

100/120 mm synligt normalt

607

Kantstöd

DEC.1

Gradhuggen faskantsten GF 1 i betong

12LA Kantstöd av granit

100/120 mm synligt normalt

608

Kantstöd

DEC.1

Gradhuggen faskantsten GF 1 med stöd av asfalt

12LA Kantstöd av granit

100/120 mm synligt normalt

609

Kantstöd

DEC.1

Råhuggen vinkelkantsten RV 4

12LA Kantstöd av granit

100/120 mm synligt normalt

610

Kantstöd

DEC.1

Råhuggen vinkelkantsten RV 4 i betong

12LA Kantstöd av granit

100/120 mm synligt normalt

611

Kantstöd

DEC.1

Råhuggen vinkelkantsten RV 4 med stöd av asfalt

12LA Kantstöd av granit

100/120 mm synligt normalt

612

Kantstöd

DEC.1

Råhuggen vinkelkantsten RV 6

12LA Kantstöd av granit

80 mm synligt normalt

613

Kantstöd

DEC.1

Råhuggen vinkelkantsten RV 6 i betong

12LA Kantstöd av granit

80 mm synligt normalt

614

Kantstöd

DEC.1

Råhuggen vinkelkantsten RV 6 med stöd av asfalt

12LA Kantstöd av granit

80 mm synligt normalt

615

Kantstöd

DEC.1

Storgatsten

12LA Kantstöd av granit

40 mm synligt normalt

616

Kantstöd

DEC.1

Storgatsten i torrbruk

12LA Kantstöd av granit

40 mm synligt normalt

617

Kantstöd

DEC.1

Storgatsten med 2 skift rännsten

12LA Kantstöd av granit

40 mm synligt normalt

618

Kantstöd

DEC.1

Ramsten

12LA Kantstöd av granit

120 mm synligt normalt


619

 
 Kantstöd

DEC.1 
 
    Råhuggen faskantsten 
           RF4 i betong

   
    80 mm synligt
       normalt


620

L-stöd

 GBC.25

 Betong

     

701

Beklädnad

DCL.1

Växtjord och sådd

12TA Projektering av vegetationsytor 

resp. Anläggning av vegetationsytor (13Q) samt underliggande menyer

100

702

Beklädnad

DCL.1

Växtjord och plantering

12TA Projektering av vegetationsytor  

resp. Anläggning av vegetationsytor (13Q) samt underliggande menyer

300

Växter enl. växtlistan

703

Beklädnad

DCL.1

Växtjord och plantering

12TA Projektering av vegetationsytor) 

resp. Anläggning av vegetationsytor (13Q)samt underliggande menyer

450

Växter enl. växtlistan

704

Beklädnad

DCL.1

Fukthållande lager

12TA Projektering av vegetationsytor)

resp. Anläggning av vegetationsytor (13Q) samt underliggande menyer

200

705

Beklädnad

DDB.11

Sådd

TRVK Väg

706

Beklädnad

DDB.13

Sprutsådd

TRVK Väg

707

Beklädnad

DCB.6

Stödremsa krossmaterial 0-20

TRVK Väg

708

Beklädnad

DCG.112

Storgatsten

12KB1.2
Storgatsten 

~140

709

Beklädnad

DCG.111

Smågatsten, grå

12KB1.1
 Smågatsten

~90

710

Beklädnad

DCG.111

Smågatsten, röd

12KB1.1
 Smågatsten

~90

711

Beklädnad

DCG.111

Smågatsten, svart

12KB1.1
 Smågatsten

~90

712

Beklädnad

DCG.111

Smågatsten, vit

12KB1.1
 Smågatsten

~90

713

Beklädnad

DCG.1

Gångbanesten

12KB1 Gatsten och naturstensplattor

~120

714

Beklädnad

DCG.12

Gångbanehallar

12KB1.3 Naturstensplattor 

200

715

Beklädnad

DCG.2

Btg-plattor, typ

12KB2 Betongplattor 

717

Beklädnad

DCG.2

Btg-marksten, typ

12KB2 Betongplattor

718  Beklädnad DCG.23  SF-gräs typ 1. Btg-marksten där det växer gräs i    100  Följ lev anvisningar 
719  Beklädnad Ingår i kod för marksten Sättgrus       
720  Beklädnad DCB.412 Grus 2-8    50  Läggs efter garantiskötseln 

801

Dränledning

PB-.531

PE 110

TRVK Väg

802

Dränledning

PB-.531

PE 160

TRVK Väg

803

Kringfyllning

CEC.3

Makadam 8-12

TRVK Väg

>100 mm över ök

804

Resterande fyllning

CEC.4

Makadam 30-60

TRVK Väg

901

Räcke

DEG.1

Vägräcke N1

12MA Vägräcken 

Trv publ*

902

Räcke

DEG.1

Vägräcke H2

12MA Vägräcken

Trv publ*

903

Räcke

DEG.1 och DEG.2

Kollektivtrafikräcke, typ

12M Räcken, stängsel, plank mm

TK:s ritn 363/93-3584

904

Räcke

DEG.1 och DEG.2

Rörräcke, typ

12M Räcken, stängsel, plank mm

905

Stängsel

DEG.3

För kollektivtrafik, nätstängsel H =

12MB Gångbaneräcken

906

Stängsel

DEG.3

Vid bergstup, nätstängsel H=10 m

12MC Nätstängsel vid bergsstup

* Nr 901 och 902 Se Trv. publ. 2015:086 och 2015:087Senast uppdaterad 2018-10-15