12CE1.18 Normalsektion spår

Ritningen upprättas normalt i skala 1:20. Detaljer i skala efter behov, förslagsvis 1:5 eller 1:2,5.

Ritningen ska visa representativa tvärsnitt genom bankroppen och redovisa följande:

  • Gatunamn och objektnummer - se höjdplan.
  • Sektionens utbredning enligt spårplan nr (xxx xxx).
  • Utspetsningar och urgrävningar.
  • Överbyggnad med angivande av lagertjocklek och samtliga ingående material.
  • Slänter och diken med angivande av lutningar och eventuella beklädnader samt dikesdjup.
  • Dräneringsledningar.
  • Kantstöd, räcken, staket och stödmurar.
  • Mått på spårvägssektionens uppbyggnad. Mått ska utgå från farkant alternativt centrumlinje.
  • Om området utanför körbanekant varierar, men spårsektionen i övrigt är densamma, kan man istället för att rita om hela sektionen, redovisa ett antal detaljer.
  • Övriga detaljer, exempelvis specialutformning av rännstensbrunnar, erosionsskydd med mera. 

Materiallager i spårsektioner

Samband mellan materiallager (enligt beteckning på standardritningar spår) och AMA-koder.

Lager

Material

AMA kod

     
     

1

Schakt

CBB.4

2

Geotextil

DBB.3

3

Geonät

DBB.4

4A

Obundet bärlager (krosslager) 80 mm, krossmaterial 0-40 mm

DCB.3

4C

Förstärkningslager 250 mm, krossmaterial 0-40 mm

DCB.221/DCB.222

4D

Underballastlager 0-100

DCH.13

5A

Stoppmakadam TK klass I tjocklek 150 mm

DCH.311

5B

Stoppmakadam TK klass I tjocklek 100 mm

DCH.311

5D

Stoppmakadam TK klass II tjocklek 150 mm

DCH.312

5E

Stoppmakadam TK klass II tjocklek 100 mm

DCH.312

5F

Stoppmakadam TK klass II tjocklek 150 mm

DCH.312

5G

Stoppmakadam TK klass II tjocklek 205 mm

DCH.312

5J

Stoppmakadam TK klass II tjocklek 50 mm/120 mm

DCH.312

5K

Stoppmakadam TK klass II tjocklek 200 mm

DCH.312

6A

Stoppmakadam TK klass II tjocklek 50 mm

DCH.312

6B

Stoppmakadam TK klass I/II tjocklek 100 mm

DCH.311/DCH.312

6D

Ballastskuldra TK klass II/I

DCH.311/DCH.312

6E

Makadam 16-32, TK klass II

DCH.312

6F

Städlager, Makadam 2-5

DCH.3//5

   6H

 Singel 4-12
                      CEF.111

7A

Bundet bärlager tjocklek 70 mm

DCC.111/DCC.211

7B

Bundet bärlager tjocklek 90 mm

DCC.211

7C

Bundet bärlager tjocklek 100 mm

DCC.211

8A

Kross 0-18 tjocklek 50 mm

CEB.112

9A

Betong tjocklek var

DCE.12

9B

Betong tjocklek var

DCE.12

9F

(Betongbalk typ 2. Edilon) Betongklackar, bredd 380mm, mtrl se TH kap 2P

EBE.111

9G

Betongbalk typ 2. Rippenplatta

EBE.111

10A

Bindlager tjocklek 78 mm

DCC.221

11A

Slitlager tjocklek 32 mm

DCC.141//DCC.241

11B

Slitlager tjocklek 50 mm

DCC.141/DCC.241

12A

Edilon corkelast typ VA40/60

DFB.25

12B

Edilon corkelast typ VA40/60

DFB.25

13A

Gräskassett inkl. sådd

DDB.111/DCG.53

13B

Konstgräsmatta

DCG.511

13C

Färdig gräsmatta

DDB.121

13D

Sådd, grästyp svingel

DDB.111

   13E

 Täcksand på konstgräs

 DCN.21

   13F/G

 Växtjord

 DCL.11

   16 A

 Räcke/stängsel  DEG.1/DEG.3
   
   18A

Avvatningsränna
 ECB.2
 
   20

 Vägplatta, gaturäl DFD.11
 
   21

 Vägplatta, gaturäl DFD.11 
 
   22

 Vägplatta, gaturäl DFD.11 
 
  23

 Vägplatta, gaturäl DFD.11 

 Senast uppdaterad 2018-04-16