12CE1.1 Planer allmänt

Vid större projekt ska en orienteringsfigur (miniatyr av plannyckeln) infogas på varje planritning invid ritningens namnruta. Aktuellt ritningsläge markeras.Senast uppdaterad 2017-10-16