12CE1.21 Spårplan

Om enbart spårplan upprättas ska även information för utsättningsplanen läggas in här. Ritningen upprättas i skala 1:400 alternativt 1:200. Ritningen bör innehålla följande uppgifter:

 • Grundkarta
 • Norrpil
 • Koordinatkryss och koordinater för tre koordinatkryss.
 • Polygon- och fixpunkter.
 • Konnektionslinjer mellan ritningar och hänvisning till angränsande ritningar.
 • Inmätt befintligt spår (uppdatera grundkartan med detta).
 • Nytt spårläge.
 • Längdmätning
 • Normalsektionernas utbredning (i längsled).
 • Gränser för olika rältyper.
 • Utbredning anslutningsjustering (i längsled).
 • Betongplattans utbredning.
 • Geotekniska åtgärder, exempelvis områden med stabilitetspålning eller lättfyllning, kemisktekniska produkter eller vibrationsdämpande mattor.
 • Numrerade provgropar med beskrivning av de olika lagren samt lagertjocklekar redovisade i tabellform på ritningen alternativt på eget blad – alternativt redovisning på provgropsritning.

 Senast uppdaterad 2017-10-16