12CE1.22 Utsättningsplan spår

Utsättningsplanen är ett komplement till spårplanen. Den ska upprättas i de fall det blir för mycket information på spårplanen. Skala efter behov/läsbarhet.

På utsättningsplanen bör följande redovisas:

 • Nytt spårläge.
 • Koordinatbestämda linjer med beteckning.
 • Koordinatsatta punkter, brunnar, stolpar, master etcetera. Koordinater redovisas på koordinatförteckningen.
 • Lutande plan, koordinatsatt.
 • Normalsektionernas utbredning (i längsled).
 • Mått som ej framgår av normalsektion eller koordinatangivelser.
 • Numrerade koordinatberäknade punkter med angivande av radier.
 • Koordinatkryss
 • Grundkarta, tunna linjer.
 • Polygonpunkter/höjdfixar.
 • Norrpil


Senast uppdaterad 2017-10-16