12CE1.24 Rälnumreringsritning

Rälnumreringsritning upprättas vid rakspår och vignolspår. Ritningsskalan anpassas till projektet.

Ritningen bör innehålla följande uppgifter:

  • Norrpil
  • Koordinatkryss
  • Grundkarta, tunn.
  • Konnektionslinjer mellan ritningar och hänvisning till angränsande ritningar.
  • Avstånd mellan eventuella spårhållare = hålning (standard 2 m ytterräl).
  • Skarv bör kontrolleras mot projektets byggförutsättningar.
  • Det ska vara förskrivet att skarvluckor på 15 mm är inräknade.
  • Ange mellan vilka sektioner en viss typ av befästningar finns samt c/c avstånd mellan dem.
  • Isolerskarvar
  • Samtliga räler ska numreras. Tabell för räler:

Exempel på tabell

Rälnummer

Längd (mm)

Chargenummer

Stålkvalitet

Tillverkare

Förhålad

1

17936

Fylls i av
bocknings-entreprenören

Fylls i av bocknings-entreprenören

Fylls i av bocknings-entreprenören

 

2 (isolerskarv)

5000

Fylls i av
bocknings-entreprenören

Fylls i av bocknings-entreprenören

Fylls i av bocknings-entreprenören

 Senast uppdaterad 2017-10-16