12CE1.3 Stomplan

Stomplan är en fiktiv ritningstyp som ej redovisas, det vill säga plottas ut separat. Den används som grund för samtliga planer. Standardskala är 1:400.

Vid behov upprättas stomplan i skala 1:200, där tydligheten kräver detta, exempelvis vid projekt med många befintliga ledningar till exempel i centrala staden.

På stomplan ska finnas:

 • Grundkartan från SBK:s kartarkiv i digital form.
 • Befintligt spårläge.
 • Gränser enligt detaljplan eller motsvarande.
 • Ny komplettering av grundkartan från fältmätning vid behov.
 • Nya kantstöd och vägkanter utan kantstöd.
 • Trappor, murar och övriga byggnadsverk.
 • Träd (solitärer).
 • Koordinatberäknade punkter utan nummer.
 • Polygon- och fixpunkter.
 • Koordinater för tre koordinatkryss, som bildar hörn i så stor kvadrat eller rektangel som möjligt.
 • Konnektionslinjer mellan ritningar och hänvisning till angränsande ritningar.
 • Gatunamn och/eller objektnummer.
 • Kvartersnamn.
 • Norrpil.
 • Längdmätning för respektive objekt.
 • Skala i namnrutan.


Senast uppdaterad 2017-10-16