12CE1.5 Utsättningsplan

Utsättningsplanen är ett utdrag ur höjdplanen.

På utsättningsplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen följande:

  • Numrerade koordinatberäknade punkter med angivande av radier.
  • Koordinattabell redovisas på ritningskanten eller i särskild lista.
  • Mått som ej framgår av normalsektion eller koordinatangivelser.


Senast uppdaterad 2017-10-16