12CE2 Ritningsbeteckning byggritningar

Byggritningars innehåll

På höjdplanen eller motsvarande ska framgå kantstödets start- och slutpunkt och vilken typ som avses. Vid kantstöd av granit anges dessutom synlig höjd. Se 12L Kantstöd/Kantstöds synliga höjd, principer. Har annan normalhöjd bestämts ska detta framgå av normalsektion eller på annat sätt.

Kantstödsbeteckningar

  

Kantstöd startar, pilen anger riktning.

Granitkantstöd doppas till 0 om ej annat angivits.

Om kantstödstyp angivits utan pil i refug el dyl, gäller typen runt refugen.

RV4

 

Granitstöd typ RV4, synlig höjd 120 mm normalt.

RV6

 

Granitstöd typ RV6, synlig höjd 80 mm normalt.

 

RF4

 

Granitstöd typ RF4, synlig höjd 120 mm normalt, 40 mm vid cirkulationsplats.

GF1

 

Granitstöd typ GF1, synlig höjd 120 mm normalt, 160 mm vid busshållplats.

(NN0)

 

Just

 

(NN0 = kantstenstyp), just = justering

 

TK

 

Specialkantstöd typ "TK", synligt höjd 170 mm utmed perrongdel på busshållplats.

Ritningssymboler, exempel

1) 70 mm för btg-stödSenast uppdaterad 2017-10-16