12CE3 Ritningsbeteckning 

Kommunala samlingskartan

Symbol och teckenförklaringar vid leveranser till KSK

I tjänsten KSK finns information om ledningsägares symbol- och teckenförklaringar vid leveranser till KSK.

Information om "Kart- och lagerinformation" finns i webbtjänsten Kommunala Samlingskartan (finns till höger på sidan) under i-knappen i övre högra hörnet, se bild nedan. 

Ledningsägare med redovisade symbol- och teckenförklaringar är Kretslopp och vatten, Göteborg Energi AB, Skanova/Telia och trafikkontoret.


Senast uppdaterad 2017-10-16