12CE4 Lagerstruktur 

Kommunala samlingskartan

Lagerstrukturer vid leveranser ifrån tjänsten Kommunala Samlingskartan (KSK)

I tjänsten KSK finns information om ledningsägares lagerstrukturer vid leveranser till KSK.

Informationen finns under länken "Kart- och lagerinformation" i tjänsten KSK, se nedan.

Angivna ledningsägare är Kretslopp och vatten, Göteborg Energi AB och trafikkontoret. Här visas även Stadsbyggnadskontoret lagerstruktur för grundkartan då grundkarta beställs i KSK tillsammans med ledningsunderlag. (se bild nedan)
Senast uppdaterad 2017-10-16