12CE5.4 Ritningsnumrering trafiksignaler

Detta dokument ska definiera den ritningsnumrering som gäller för ritningar på trafiksignaler hos trafikkontoret i Göteborg så att förutsättningar för kontroll och kvalitet skapas.

Ritningsnumrering

Ritningsnumreringen följer samma kodmönster som namnkonvention för ritningsdefinitionsfiler. Ritningsnummer och ritningsdefinitionsfilnamn är identiska.

Uppbyggnadsexempel: 3502-04-02

 3502 

Anläggningsnummer

Här 3502

04

Ritningsinnehåll

Här KomFram

02

Löpnummer, 01 till 99

(därefter bokstäver t.ex. aa)

Här löpnummer 2

Kodning

Ritningsinnehåll typ 00: Planer och kabelschema

Signalplan

Löpnr. 01-05

Kabelplan

Löpnr. 06-10

Kabelschema

Löpnr. 11-15 

Ritningsinnehåll typ 01: Stolpinkopplingar

Stolpinkopplingar

Löpnr. 01-

Ritningsinnehåll typ 02: Svagströmsritningar

Svagström

Löpnr. 01-

Manöverskåp

Löpnr. 01-

Detektorer

Löpnr. 01-

Ritningsinnehåll typ 03: Översiktsritningar

Korskopplingsfält

Löpnr. 01-09

Kopplingsskåp

Löpnr. 10-19

Apparatrum

Löpnr. 20-29

Ritningsinnehåll typ 04: KomFram

KomFram

Löpnr. 01-

 


Senast uppdaterad 2017-10-16