12CG10 Arbetsbevis klottersanering, målning och klotterskydd

Det uppstår skador när färg som inte är anpassad för underlaget används på fasader, broar, murar, väggar i tunnlar mm. Fel sorts färg på stadens anläggningar kan förkorta livslängden och öka behovet av underhållsåtgärder.

Ur klottersaneringssynpunkt ska därför dessa underlag skyddas. I handlingarna ska det framgå att entreprenören ska vidimera sitt arbete med ett intyg på utfört arbete. Trafikkontoret är intresserade av alla konstruktioner ovan mark som de ska förvalta.

Arbetsbeviset är en handling som visar när en anläggning klottersanerats, målats eller klotterskyddats. Denna fylls i av entreprenören som utför arbetet och skickas efter slutfört arbete (senast vid slutbesiktningen) till byggledaren.Senast uppdaterad 2017-10-16