12CG4 Övertagandebesked trafiksignaler

Övertagandebeskedet är en handling som visar när signalanläggningen återgår till funktionsentreprenaden. Byggledaren tillser att slutbesiktning sker och att reviderade anläggningspärmar överlämnas till funktionsentreprenör och driftansvarig på trafikkontoret.

Rutin och dokument ska följa 12CG3 DriftstartSenast uppdaterad 2017-10-16