12CG5 Övertagandebesked gatubelysning

Övertagandebeskedet är en handling som visar när belysningsanläggningen återgår till funktionsentreprenaden. Byggledaren ser till att slutbesiktning sker.

Rutin och dokument ska följa 12CG3 Driftstart.Senast uppdaterad 2017-10-16