12CG8 Arbetsbevis trafiksignaler

Arbetsbeviset är en handling som visar när i tiden en trafiksignal helt eller delvis kommer att byggas om, eller ingå i entreprenadområde. Under byggnadstiden ansvarar entreprenören för signalanläggningens skick och funktion. Underlag till arbetsbeviset upprättas av projektören i samband med projektering och bifogas handlingen.Senast uppdaterad 2017-10-16