12KB1.2 Storgatsten

Granit, storgatsten

Produkten är beskriven i Europastandard SS-EN 1342. Om inget annat bestäms av beställaren ska gatsten med avvikelser enligt klass 2 användas.Mått:

  • Längd L = 210 + 15 mm
  • Bredd B = 140 + 15 mm
  • Höjd H = 140 + 15 mm

  • Antal per m2 ca 33 st
  • Vikt per m2 ca 330 kg

Utförande (mönster) gatstensytor

Storgatsten sätts som regel i raka skift i tvärsättning. Ytor inramas alltid med minst 1 st kantskift.Senast uppdaterad 2017-10-16