12KC2 Produktkrav

Produktkraven gäller för makadamballast TK klass 1 och TK klass 2 enligt nedan "Makadamballast TK klass 1" och "Makadamballast TK klass 2".
För varje klass anges två kvalitéer med hänsyn till finjordshalten 0.5% och 2% (avser borttvättad mängd), enligt tabellerna 1 och 2 nedan.
 

Kornstorleksfördelning

Kornstorleksfördelningen ska bestämmas genom siktning ”Ballast- Geometriska egenskaper - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning" enligt SS-EN 933-1.

Siktning ska utföras enligt SS-EN 933-1 ”Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys”. 

Nedan angivna siktar ska användas till respektive klass:

0,063 mm

Klass 2

0,063 mm

Klass 1

4 mm

Klass 2

11,2 mm

Klass 1

8 mm

Klass 2

22,4 mm

Klass 1

16 mm

Klass 2

31,5 mm

Klass 1

31.5 mm

Klass 2

40 mm

Klass 1

40 mm

Klass 2

64 mm

Klass 1

Klass 2

80 mm

Klass 1

Kornform

Gällande krav och metod för verifiering, finns angivna under respektive produkts rubrik. I angiven metodstandard noteras att ”kornets tjocklek (=T) definieras som vidden hos den minsta spalt genom vilken kornet kan passera”. Då definitionen på spalt inte är tillräckligt förtydligas detta här till: med spalt avses utrymmet mellan två oändligt långa, plana parallella ytor.

Kantighet

Kornen hos färdig produkt ska vara kantiga. Kravet kan anses vara uppfyllt om produkten är nyproducerad och i övrigt uppfyller materialkraven.
 

Renhet

Färdig produkt ska vara fri från jordmaterial, växtrester och andra föroreningar.
 

Makadamballast TK klass 1 Kornstorleksfördelning 

Passerande mängd i viktprocent  

0.063 (mm)

11.2 (mm)

22.4 (mm)

31.5 (mm)

40 (mm)

64 (mm)

80 (mm)

Klass 1
0.5%

< 0.5

< 3

0-10

0-20

20-90

> 90

100

Klass 1
2%

< 2

< 3

0-10

0-20

20-90

> 90

100

Tabell 1 Kornstorleksfördelning

Kornform

Färdig produkt ska ha LT index (3) bestämd enligt SS-EN 933-4 på fraktion 31,5-64 mm Medelvärdet ska vara högst 15 %.
 

Makadamballast TK klass 2 Kornstorleksfördelning

Passerande mängd i viktsprocent

0,063 (mm)

4 (mm)

8 (mm)

16 (mm)

31,5 (mm)

40 (mm)

Klass 1
0.5%

< 0.5

0-5

0-20

20-50

85-99

100

Klass 1
2%

< 2

0-5

0-20

20-50

85-99

100

Tabell 2 Kornstorleksfördelning

Kornform

Färdig produkt ska ha LT index (3) bestämd enligt SS-EN 933-4 på fraktion 8-31,5 mm. Medelvärdet ska vara högst 20 %.Senast uppdaterad 2017-10-16