12KC3 Färgkrav

I öppen banvall ska befintlig färg på makadam bevaras. Där spårområdet beläggs finns inga krav på makadamfärg.
Senast uppdaterad 2017-10-16