12MA Vägräcken

Regler och krav

  • AMA Anläggning DEG.1.
  • Krav för vägars och gators utformning
  • Råd för gators och vägars utformning
  • Övergripande krav för vägars och gators utformning

Material

  • Material till vägräcke ska uppfylla krav enligt AMA Anläggning DEG.11.

Utförande

  • Vägräcke ska uppsättas och monteras enligt AMA Anläggning DEG.11.
  • Vägräcke i lättklinker, se standardritning 363/93-6544.


Senast uppdaterad 2017-10-16