12MB Gångbaneräcken

Regler och krav

  • Krav för vägars och gators utformning
  • Råd för vägars och gators utformning
  • Övergripande krav för vägars och gators utformning
  • AMA Anläggning DEG.2
  • Om risk föreligger att räcke påkörs av bilar, ska räckesbågar enligt standardritning 363/93-6580 användas.


Senast uppdaterad 2018-07-02