12MB2 På G/GC-bana utmed körbana

Som hinder för G/GC-trafik

Rörräcke -6580 typ A kan användas för att försvåra otillåten/olämplig korsande gångtrafik i gatukorsningar och i stället leda trafiken till anvisade övergångsställen. I princip sätts räcket 0,5 m fritt från körbanan. Vid "trång" sektion 0,30 m.

Utmed spårväg, se 12MB3 Räcke/stängsel i anslutning till kollektivtrafik.

För placering av gångbaneräcken, se 3DB Gång- och cykelbana

Vid skolor och lekplatser

Vid behov av att hindra lekande barn att rusa ut i körbanan sätts rörräcke med sträckmetall alternativt nätstängsel. Placeringen utreds i varje särskilt fall. Vid nätstängsel används näthöjd 1,2 m.

 Senast uppdaterad 2018-07-02