12MB3.1 På hållplats

Mellan körbana och hållplats

Alt

Typ

Höjd mm

1

GG/1050T

*1 000

2

DELTA

*1 000

 *Mellan körbana och hållplats. 6m närmast övergångsställe/gångpassage h=800m. Se standardritningar -3531 och -3533

Mellan spårriktningar (mitträcke)

Alt

Typ

Höjd mm

1

GG/1150S

1 100

2

GG/1350S

1 300

 
Senast uppdaterad 2018-04-16