12MB3.2 På sträcka 

Mellan spårriktningar

Alt

Typ

Höjd mm

1

GG/1350S

1 300

2

Nätstängsel*

1 300

3

Nätstängsel*

1 200

Vid spårområdets yttre gräns

Alt

Typ

Höjd mm

1

GG/1350S

1 300

2

Nätstängsel*

1 300

3

Nätstängsel*

1 200

* Maskvidd 50 mm tråddiameter 3 mm samt 2,5 m mellan ståndare.
Senast uppdaterad 2017-10-16