12MB4 Som hinder vid körtrafik

Rörräcke, se standardritning 363/93-6580, typ D (h=0,45) kan användas för att förhindra olämplig parkering och otillåten tippning i grönområden intill gata.Senast uppdaterad 2018-07-02