12MC Nätstängsel vid bergsstup

Regler och krav 

AMA Anläggning 10 DEG.32

I närheten av bostadsområden (främst med tanke på lekande barn) och i livligt frekventerade strövområden, där faran plötsligt dyker upp exempelvis i tät vegetation, ska stängsel uppsättas ovanpå bergskärningar enligt följande.Senast uppdaterad 2017-10-16