12MC2 Inom livligt frekventerade strövområden

Inom livligt frekventerade strövområden enligt figur nedan

L = bergskärningslängd

H = bergskärningshöjdSenast uppdaterad 2017-10-16