12MC3 Ovanför tunnelpåslag

Ovanför tunnelpåslag sätts 2,0 m högt nätstängsel.

Utmed bergslänter på ömse sidor om påslaget sätts 1,0 m högt stängsel enligt 12MC2 Inom livligt frekventerade strövområden.Senast uppdaterad 2017-10-16