12R Betäckningar - framtagning och/eller byte

Projektören tar fram typ och antal betäckningar som ska bytas på respektive objekt.
Se 13N Betäckningar och 12AE1.1 VA-ledningar.Senast uppdaterad 2017-10-16