12SA1.3 Kopplingslådor

För matning och avsäkring av armaturer i bärlinenät och på fasader ska kopplingslådor användas.

Kopplingslådor på master ska vara av typ servissäkringslåda enligt standardritning 363/93-5564 och monteras enligt standardritning 363/93-5565. Kulör lika mast.

Infällda kopplingslådor på fasad eller konstruktion ska vara av typ enligt standardritning 363/93-5566, -5567 och -5568.

Syrafasta lådor bör finnas med som alternativ.

Alla utanpåliggande kopplingslådor ska förses med kabelskydd.

Placering av kopplingslådor ska alltid ske i samråd med beställare och fastighetsägare. Önskar fastighetsägaren avtal om lådor/ledningar/armatur se ”Avtal fastighetsägare angående fäste och kabel för gatubelysning (mall)” under 12SA4.3 Fasadmonterade armaturer.

Demontage av låda samt återställning ska ske i samråd med beställare och fastighetsägare.  Projektör tar fram förslag.
Senast uppdaterad 2018-04-16