12SA2 Fundament och stolpar

Allmänt

Belysningscentraler och kabelstråk ska placeras på kommunal mark. Genom kontroll av samlingskarta och kontakt med andra ledningsägare ska säkerställas att andra ledningar och eventuella säkerhetsavstånd till dessa beaktas.

Om belysningscentral eller annat material ändå måste fästas på privat egendom eller om kabelstråk korsa privat mark ska kontakt med ägare tas och avtal upprättas. Detta sköts av trafikkontorets ansvarige för belysning enligt 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Belysning”.

Belysningscentral och kabelskåp skall i möjligaste mån placeras så att de inte är iögonfallande. 

Vid placering av belysningsstolpens fundament ska beaktas:

  • Ej närmare kantstöd än 60 cm
  • Ej närmare kabelskåps högra sida än 60 cm
  • Ej framför bostadsfönster
  • Ej för nära träd (Träd växer och kan inom kort komma att begränsa ljuset)
  • Påkörningsrisk vid korsningar, fastighetsinfarter och parkeringar mm.
  • Efterstäva montage på samma sida av gata/väg. Placering i innerkurva är att föredra pga olycksrisk.Senast uppdaterad 2017-10-16