12SA2.1 Fundament för rörstolpar

Fundament för rörstolpar ska vara av betong och uppfylla standard. Minsta fundamenthöjd för stolpar är 900 mm, för högre stolpar ska fundamentet anpassas efter stolphöjden, geotekniska markförhållandena samt geografiska zonerna avseende vindlaster.

Fundament för pollare ska vara minst 700 mm.

Montering av belysningsfundament i slänt eller dike ska utföras enligt standardritning 363/93-5503. Senast uppdaterad 2018-04-16