12SA2.2 Fundament för master

Fundament till belysningsmaster platsgjuts med betong lägst C20/25. I innerstaden och på platser där det är utrymmesbrist utförs fundament enligt standardritning 363/93-5504. Senast uppdaterad 2017-10-16