12SA2.3 Fundament för eftergivliga stolpar 

Fundament med synliga ståldetaljer ska vara rostskyddade enligt 12Q Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner.Senast uppdaterad 2017-10-16