12SA2.4 Grundläggning av gjutjärnsstolpar

De klassiska Göteborgsstolparna A-,B-, C- och Gas-stolpar ska grundläggas med planksalning enligt ritning för respektive stolpe. Se standardritning 363/93-5573, 363/93-5574 och 363/93-5572. Senast uppdaterad 2017-10-16