12SA2.5 Bergsfundament 

Bergsfundament ska alltid användas vid berg i dagen ner till 0.3 m, montering och anpassning av markyta enligt leverantörens anvisningar.Senast uppdaterad 2017-10-16