12SA2.6 Stolpfundament för brobelysning 

Brofundament utförs enligt brokonstruktionen.Senast uppdaterad 2017-10-16