12SA3.2 Eftergivliga stolpar med uppfångande effekt

Eftergivliga stolpar ska användas på vägar med hastighet 60 km/h eller högre enligt VGU

Valet av eftergivlig stolpe ska anpassas efter befintliga och stolpar i närområdet. Senast uppdaterad 2017-10-16