12SA3.3 Specialstolpar

Specialstolpar ska användas restriktivt. Dock finns det vissa områden i staden där specialstolpar använts. Kompletteringar i dessa områden ska utföras med motsvarande stolpar.

Nya specialstolpar får endast användas efter godkännande av trafikkontorets ansvarige för Belysning enligt 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Belysning”.

Konstruktionsritningar ska alltid tas fram till specialstolpar, ritningarna ska föras in i Teknisk Handbok. Senast uppdaterad 2017-10-16