12SA3.5 Master

Vid förändringar eller kompletteringar av belysningsanläggning med spännmaster måste lastberäkningar utföras. Master och fundament ska anpassas efter framtagna värden. Senast uppdaterad 2017-10-16