12SA4.2 Stolparmaturer 

Vid montering av nya armaturer på befintlig stolpe ska stolpen stabilitetsprovas (Typ Roch) om tveksamhet råder angående stolpens kondition ska stolpen bytas.Senast uppdaterad 2017-10-16